css templates

Onze partners

Wij werken samen met een aantal partrners

LSB =Lokaal Sociaal Beleid

LNK = Lokaal netwerk Kinderarmoede

LNVP = Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

OCMW

Samenlevingsopbouw

Straathoekwerker

De Koepel

Welzijnszorg
© Copyright 2018 Welzijnsschakel Boom- Alle rechten voorbehouden