Koken kost geld!

Onze werking gebeurt uitsluitend via subsidies en giften van onze gekende en anonieme sponsors. Wil jij ons een gift doen? dat kan! Met materiele giften (kleding, schoolgrief, voedingswaren, fietsen,...) kan je steeds terecht in ons lokaal tijdens onze openingsuren. Financiele giften kan je overmaken op ons rekeningnummer BE79 7775 9224 8633 © Copyright 2020 Welzijnsschakels Boom vzw - All rechten voorbehouden.

Set up a web page with Mobirise