Wie zijn wij?

Welzijnsschakel Boom vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de kansarmen van de gemeente Boom, aangesloten bij Welzijnsschakels VZW nationaal. Onze doelstelling is, in onze eigen omgeving, solidariteit uit te bouwen rond armoede en uitsluiting in verschillende vormen te voorkomen.

We werken samen met verschillende instanties en organisaties zoals, de Gemeente, het OCMW, Scholen en Parochies. We oefenen een bemiddelende/doorverwijzende rol uit naar bv. Mutualiteiten, VDAB, CAW, Kinderopvang, Kind en Gezin, De Goede Woning, Centrum voor Basiseducatie, Samenlevingsopbouw, Straathoekwerker enz.

In de Groene Hofstraat nr.10 hebben we een ontmoetingsruimte waar tijdens onze openingsuren gewoonlijk een gezellige drukte heerst. Bij een kopje koffie of een frisdrank wordt kennis gemaakt, gebabbeld, gelachen, geluisterd naar problemen en naar oplossingen gezocht. We verlenen ook hulp en informatie bij tal van practische zaken zoals briefwisseling, telefoons en vertalingen. Soms begeleiden we de mensen ook naar scholen, openbare instanties of bij het zoeken naar werk.
Tevens worden er regelmatig activiteiten op touw gezet zoals theatervoorstellingen,Sinterklaas bezoek en Kerstfeest, daguitstappen, vormings- en infosessies, enz. Op regelmatige basis bezorgen we onze klanten voeding, groenten, kleding, fietsen en kleine huisraad.

Met een 30-tal vrijwilligers zorgen wij, voor ondertussen al meer dan 80, Boomse gezinnen die het heel moeilijk hebben. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten om het onrecht van ongelijke kansen in het leven te bestrijden en deze mensen met raad en daad bij te staan. 

© Copyright 2020 Welzijnsschakels Boom vzw - All rechten voorbehouden.

Mobirise web page maker - More info